Des de 1999
al costat de persones, families i empreses

Oliete & Associats és un bufet d'advocats i economistes que ofereix serveis personalitzats a les necessitats de cada client. La nostra vocació de servei va dirigida les persones, les famílies, autònoms i Empreses, tant grans, com petites. Aportem respostes legals, financeres i econòmiques des de la proximitat, la transparència i l'honestedat, perquè el que més importa és la confiança i aconseguir la satisfacció dels interessos dels nostres Clients.

Treballem per particulars i Empreses de tot tipus, aportant respostes legals, financeres i econòmiques des de la proximitat, amb transparència i l'honestedat, perquè per nosaltres el més important es la confiança i ens avala el fet que els nostres clients es sentin alleugerits en deixar els seus assumptes a les nostres mans.

Advocats de proximitat

Els teus objectius, les nostres metes

A Oliete & Associats tenim un equip legal i financer multidisciplinari que ofereix una cobertura integral en tots els àmbits jurídic-legal, econòmics i administratius.

I no podria ser d'altra manera, perquè els nostres clients i les seves necessitats són molt diferents. Per això comptem amb un grup d'advocats i economistes jove i dinàmic que treballa tutelat per un equip sènior que permet donar una visió transversal del món en general i de l'empresa en particular. Així aconseguim donar un tracte personalitzat, àgil i proper.

Ens avalen la nostra experiència i trajectòria amb el nostres Clients als que seguim acompanyant i amb els que cooperarem per créixer plegats cada dia.

Serveis

Buffet Jurídic
 
Més informació
Més informació
Assessoria empresarial
 
Més informació
Més informació
Consultoria Económica
 
Més informació
Més informació
Suport Entitats
 
Més informació
Més informació
Multes
 
Més informació
Més informació
SERVEIS A PERSONES
DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS
 • Dret de família
  • Separació i divorci.
  • Parella de fet.
  • Capítols matrimonials.
  • Execució de sentències.
  • Modificació de mesures judicial.
  • Adopció.
  • Reclamació, impugnació i reconeixement de la filiació.
  • Suport a l'exercici de la capacitat i tuteles.
  • Expedients amb DGAIA.
  • Processos de Guarda i Custòdia i Pàtria Potestat.
 • Succession
  • Testaments..
  • Poder preventiu i voluntats anticipades..
  • Pactes successoris..
  • Acceptació i renúncia de l'herència..
  • Adjudicació de l'herència, legitimes, prellegats i llegats..
  • Acció de nul
  • litat de testament..
  • Acció de reclamació legítima..
  • Divisió judicial de l'herència..
  • Acció de lliurament del llegat..
  • Divisió de la cosa comuna..
CIVIL
 • Processos Arrendataris, desnonament i reclamació de rendes.
 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Responsabilitat civil i d'assegurances.
 • Accidents de trànsit.
 • Processos d'execució de títols judicials i no judicials.
 • Processos de reclamació de quantitat.
 • Processos en matèria de drets fonamentals i Dret.
 • Llei de la Segona Oportunitat.
 • Sol•licitud de mesures de Suport (Processos d’INCAPACITAT).
LABORAL
 • Acomiadaments.
 • Sancions.
 • Procediments de modificacions de condicions de treball i mobilitat geogràfica i funcional.
 • Vacances.
 • Reclamació de salaris.
 • Redistribució de la jornada laboraL.
 • Accidents de treball i malalties professionals.
 • Assetjament laboral (MOBBING). Assetjament psicològic/ sexual.
 • Drets de conciliació vida laboral i familiar.
 • Inspeccions de Treball.
 • Invalidesa i altres prestacions de la seguretat Social.
 • Recàrrec de prestacions per falta o insuficiència de mesures de seguretat.
 • Prestacions d’atur i convenis especials.
 • Capitalització de l’atur.
 • Prestació de Jubilació.
CONTRACTACIÓ, ARRENDAMENT I IMMOBILIARI
 • Litigis i arbitratge en matèria immobiliària i de propietat horitzontal:
  • Cessació d'activitats danyoses, molestes o insalubres.
  • Procediments arrendataris i sense just títol (OCUPES).
  • Impugnació d'acords.
  • Responsabilitat per obres il•legals.
  • Reclamació de quantitats.
  • Relacions de veïnatge.
  • Adquisició i pèrdua de drets immobiliaris pel pas del temps (usucapió i prescripció extintiva)..
 • Assessorament en matèria immobiliària i de propietat horitzontal
  • Redacció i revisió de contractes de compravenda i arrendament..
  • Adopció d'acords.
  • Estatuts i divisió horitzontal.
  • Obres en les Comunitats de Propietaris.
  • Assessorament en l'adquisició de béns immobles.
  • Assessorament sobre la propietat vertical i propietat horitzontal..
BANCARI
 • Clàusules abusives.
 • Clàusula sol.
 • Despeses hipotecàries.
 • Hipoteques multidivisa.
 • IRPH hipotecari..
 • Swaps hipotecaris.
 • Targetes revolving.
 • Preferents i deute subordinat.
 • Execucions hipotecàries i embargament.
CONSUM
 • Drets dels passatgers.
 • Serveis post-venda.
 • Comerç electrònic.
 • Reclamació de subministraments.
 • Reclamació en matèria de viatges combinats..
 • Multipropietat.
FISCAL
 • Renda i patrimoni persona.
 • Herències i successions.
 • Herències i successions.
 • Herències i successions.
 • Recursos i reclamacions economicoadministratives i contenciós-administratives.
ESTRANGERIA
 • Gestió NIE.
 • Expedients nacionalitat espanyola.
 • Certificat de residència per a ciutadans de la UE.
 • Reagrupació familiar.
 • Arrelament social, familiar i laboral.
 • Residència de llarga durada i no lucrativa.
 • Renovació i/o modificació d'autoritzacions.
 • Recursos enfront de denegacions o expulsions d'entrada.
 • Residència per a comunitaris.
ALTRES TRÀMITS
 • Matriculació de vehicles nous.
 • Canvi de titularitat de vehicles.
 • Certificats de Titularitat i de càrregues d'immobles.
 • Certificats d'últimes voluntats.
 • Certificats de l’Estat Civil..
 • Vida laboral.
 • Certificats de denominacions d'Empreses Mercantils.
 • Informes de socis i administradors d'empreses.
 • Gestió de subvencions per a la creació d'empreses, autònoms, foment d'ocupació i sector turístic.
 • Certificats cadastrals.
SERVEIS A EMPRESES
MERCANTIL
 • Constitució de Societats.
 • Liquidació de Societats.
 • Assistència a Junta de Socis. Redacció d’Actes.
 • Modificació d'estatuts socials i reglaments interns.
 • Adopció d'acords socials i la seva execució.
 • Negociació, redacció i revisió de contractes.
 • Assessorament jurídic i representació en procediment concursals.
 • Assessorament empresarial en reestructuració i estratègia preconcursal.
LITIGIS I ARBITRATGE
 • Representació i assistència en seu judicial.
 • Conflictes societaris.
 • Accions de responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Processos d'execució.
 • Processos de reclamació de quantitat.
 • Accions de competència deslleial i publicitat il•lícita.
 • Propietat intel•lectual i industrial.
 • Patents i marques.
ESTRANGERIA
 • Gestió NIE.
 • Visats per a treballadors altament qualificats, inversions o emprenedors.
 • Certificat de residència per a ciutadans de la UE.
 • Preparació de projectes empresarials per a sol•licituds de permisos de treball per compte propi i per a emprenedors.
FISCALITAT, CONTABLE I ECONÒMICA
 • Fiscalitat Integral.
 • Anàlisi de resultats.
 • Estudi d'inversions o projectes.
 • Auditories internes i externes.
 • Costos, escandalls, rendibilitats i càlcul de preus.
 • Ràtios de gestió, indicadors i implementació del balanç score card.
 • Declaracions censals davant l'Agència Tributària.
 • Preparació i presentació de liquidacions d'impostos.
 • Planificació fiscal, societària i patrimonial.
LABORAL
 • Contractació de personal.
 • Gestió d'altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social.
 • Gestió de subvencions estatals i autonòmiques.
 • Confecció de nòmines, liquidacions de Seguretat Social. Informe de costos d'empresa.
 • Reestructuració de Personal.
 • Comunicacions de finalització de contracte, amonestacions, sancions o acomiadaments.
 • Representació i defensa a la Secció d'Arbitratge i Conciliació (SMAC) i Jutjats Socials.
 • Intervenció en convenis, conflictes col•lectius o eleccions sindicals.
 • Representació i defensa d’Inspeccions de treball.
 • Assessorament actualitzat sobre convenis col•lectius segons sector empresarial.
 • Assistència i representació davant Inspecció de Treball.
 • Expedients de Regulació d'Ocupació per acomiadament col•lectiu (ERTO, ERE).
 • Negociació de Plans d'Igualtat.
 • Procediments de Modificacions Col•lectives de condicions de treball i Mobilitat Geogràfica i Funcional.
 • Assistència i assessorament legal a empreses nacionals e internacionals en matèries de Dret Laboral i Seguretat Social preventiva i/o pre-contenciosa.
 • Assistència legal procediments davant la Jurisdicció Social.
 • Dret sindical i conflictes col•lectius.
 • Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE) i fals autònoms.
 • Treballadores de la llar.
 • Alta Direcció i altres relacions laborals especials.
En progrés

En matèria fiscal i comptable, un bon assessorament és sinònim d'un major rendiment econòmic, amb el mateix esforç productiu. A Oliete&Associats comptem amb els mitjans per oferir-te uns serveis fiscals i comptables que s'adaptin a les teves necessitats.

Comptabilitat i fiscalitat integral

Confia'ns tots els teus documents fiscals i comptables i nosaltres els analitzarem i processarem segons la normativa del Pla General Comptable.

Comptabilitat i fiscalitat personalitzada

O permet-nos que et formem perquè puguis fer els apunts principals, de manera que nosaltres només actuem com a supervisors i assessors, evitant costos innecessaris i millorant el teu coneixement dels resultats presentats.

Tens una multa que vols recórrer? Aprofita el nostre servei de primera consulta GRATUITA i envia’ns-la per valorar-la posar-nos en contacte amb tu.

El nostre equip d'economistes té una visió integral de l'empresa, la qual cosa ens permet dissenyar nous enfocs i oferir solucions globals que faran que la teva empresa sigui més eficaç i eficient

Comptabilitat

 • Anàlisi de resultats
 • Estudi d'inversions o projectes

Auditories

 • Internes
 • Externes
   

Control de gestió

 • CCostos, escandalls, rendibilitats i càlcul de preus
 • Ràtios de gestió, indicadors i implementació del balanç score card

Estudis

 • Econòmics
 • Financers
 • De viabilitat

ACTUALITAT

Contacte

Oficines de Barcelona:
C/Progrés, 3, local 2
08012 - Barcelona
+34 934 590 223
info@olieteassociats.com

Com arribar:
Metro: L5 i L3 (Diagonal)
Bus: 6, 7, 15, 20, 33, 34, 45, 47, V17, H8

Oficines de Sant Cugat:   Veure mapa
C/Benet Cortada, 56, local 2
08174 - Sant Cugat del Vallès
+34 934 590 223
info@olieteassociats.com

Com arribar:
FGC S1 i S2, parada Sabadell Pard del Nord

Horari:
De Dilluns a Dijous de 8h30 a 14h00 i de 15h30 a 18h30. Divendres de 8h30 a 14h00
Al mes d’agost, l’horari pot patir alteracions, consulti trucant al despatx.

T'agradaria formar part del nostre equip?

No dubtis en enviar-nos el teu currículum.

© 2016 Oliete & Associats S.L. C/ Progrés 3, Local 2 - 08012 Barcelona C/Benet Cortada, 56, local 2 - 08174 Sant Cugat del Vallès T. 93 459 02 23 - F. 93 553 99 09 info@olieteassociats.com

Avís Legal i Política de Privacitat Política de Cookies Declaració d'accessibilitat